Zespół Szkół w Kędzierzynie-Koźlu

[opublikował: Barbara Karpa, ważne od 2009-01-05 12:18:55, aktualny]

Organami Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu są:

Organami Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu są:

• Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych Mirosława Szamatowicz
• Rada Pedagogiczna
• Samorząd Uczniowski
• Rada Słuchaczy

Kompetencje organów szkoły:

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą i sprawuje nadzór pedagogiczny, organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły i określa szczegółową organizację pracy szkoły.
Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Medycznego Studium Zawodowego. W działaniach kieruje się własnym regulaminem zgodnie ze statutem szkoły.
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów

Radę Słuchaczy tworzą słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych. Działa w oparciu o własny regulamin, przedstawia radzie pedagogicznej i dyrektorowi zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu

Zadania i szczegółowe kompetencje organów, opisane zostały w Statucie Szkoły

Funkcje kierownicze w szkole sprawują:

- Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych Mirosława Szamatowicz

- Kierownik szkolenia praktycznego Ewa Mende – odpowiada za organizację i przebieg szkolenia praktycznego.
Szczegółowe zadania i kompetencje opisane zostały w Statucie Szkoły.

- Główny księgowy Marcin Szymkiewicz – ponosi odpowiedzialność za prowadzenie księgowości szkoły. Jest odpowiedzialny za realizację budżetu jednostki.

informację wytworzył(a):Barbara Karpa
za treść odpowiada:Barbara Karpa
data wytworzenia:2009-01-05 12:18:55

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 3737

 

rejestr zmian tej informacji »