Zespół Szkół w Kędzierzynie-Koźlu

[opublikował: Barbara Karpa, ważne od 2009-01-06 11:14:10, aktualny]

Status prawny – szkoła publiczna.

Organ prowadzący szkołę: Samorząd Województwa Opolskiego.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Opolski Kurator Oświaty.

Szkoła posiada akt założycielski, zarządzenie Nr 17/95 Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 1995 roku w sprawie utworzenia Medycznego Studium Zawodowego w Kędzierzynie – Koźlu i uchwałę Nr XXVII/287/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z 19 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu oraz Zespołu Szkół w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zm.) oraz ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwałę nr XL/470/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Kędzierzynie-Koźlu

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Nauczanie i wychowanie ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie.

informację wytworzył(a):Barbara Karpa
za treść odpowiada:Barbara Karpa
data wytworzenia:2009-01-06 11:14:10

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 3217

 

rejestr zmian tej informacji »