Zespół Szkół w Kędzierzynie-Koźlu

[opublikował: Barbara Karpa, ważne od 2008-08-20 12:04:33, aktualny]

Rejestry, ewidencje, archiwa.

Prowadzone przez szkołę rejestry czy ewidencje obejmują zbiór typowy dla jednostek budżetowych i zbiór typowy dla szkół. Archiwizowane są zasoby, które podlegają takiemu obowiązkowi.

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Zespole Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu

Rejestry, ewidencje:
• rejestr wydanych zaświadczeń
• rejestr wydanych legitymacji szkolnych
• rejestr wydanych indeksów
• rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
• rejestr wydanych świadectw dojrzałości
• rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
• rejestr pieczęci
• rejestr delegacji służbowych
• ewidencja druków ścisłego zarachowania
• ewidencja wydanych legitymacji służbowych
• ewidencja wydanych legitymacji ubezpieczeniowych

Archiwum:
Zasób archiwalny Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku z działalnością szkoły:

• dzienniki lekcyjne
• księgi arkuszy ocen
• akta osobowe uczniów i słuchaczy
• księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
• projekty organizacyjne
• akta osobowe pracowników
• listy płac
• kartoteki wynagrodzeń
• kartoteki zasiłkowe
• plany budżetowe
• bilanse
• dowody bankowe
• dowody kasowe
• dokumentacja finansowa i księgowa
• dokumentacja techniczna
• dokumentacja dot. rekrutacji, organizacji i innych spraw organizacyjnych.

Dane osobowe są pod ochroną, a sposoby i zasady ich udostępniania są realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

informację wytworzył(a):Barbara Karpa
za treść odpowiada:Barbara Karpa
data wytworzenia:2008-08-20 12:04:33

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 3249

 

rejestr zmian tej informacji »