Instrukcja BIP

[opublikował: Barbara Karpa, ważne od 2012-01-31 17:35:26, aktualny]

BIP to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Nagłówek
Znajduje się na górze strony. Składa się z:

Menu serwisu
Znajduje się po lewej stronie serwisu.

Okno wyświetlania stron
Miejsce wyświetlania informacji zawartych w serwisie. Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą tekstu.

Na treść strony składają się: