Tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych

[opublikował: Barbara Karpa, ważne od 2012-01-19 12:09:02, aktualny]

Dyrektor kieruje szkołą na podstawie powołania – Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego Nr 845/2006 z 07 sierpnia 2006 r.
Uchwałą Nr 2757/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 29 grudnia 2008 r. dyrektorowi studium zostało udzielone pełnomocnictwo do kierowania jednostką oraz reprezentowania jej na zewnątrz w zakresie ustalonym w statucie szkoły.