[opublikował: Barbara Karpa, ważne od 2008-08-20 12:08:28, aktualny]

Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Budżetowa i pozabudżetowa gospodarka szkoły funkcjonuje w oparciu o podstawę prawną tj. ustawę z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej szkoły i realizacji budżetu jest roczny plan finansowy.
Projekt planu finansowego opiniuje rada pedagogiczna.
Księgowość szkoły prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i przepisy wykonawcze do ustawy.